Lokalsamlinga

I kjelleretasjen kan du besøke Rakkestad Lokalsamling, et lokalhistorisk arkiv som mange etterhvert kjenner som " Underhuset ".
Odd. F. Fladstad, som i mange år var bygdas ordfører, regnes som grunnleggeren av arkivet i 1970.

Åpningstider

Mandag til fredag kl. 09:00 - 13:00
Sommerstengt i ukene 28, 29 og 30

Kontaktinformasjon

Lurer du på noe som "Underhuset/Lokalsamlinga" kan være til hjelp med?
Ta kontakt - veiledning og hjelp er en gratis tjeneste fra Rakkestad kommune

Besøksadresse:
Rakkestad kulturhus, underetasjen

Eva Bjørnstad
Tlf.: 489 97 502
E-post: Eva.Bjornstad@rakkestad.kommune.no 

Rakkestad Lokalsamling - Underhuset 

Kontorstaben, som i alle år har bestått av frivillige, ønsker alle velkommen til arkivet som de sørger for å holde åpent mandag til fredag fra klokken 09.00 - 13.00.
Veiledning og hjelp er en gratis tjeneste som Rakkestad kommune ønsker å gi til publikum med interesse for slekt og lokalhistorie.

I " Underhuset " finner du slektsgranskingsmateriale som kirkebøker, folketellinger, skoleprotokoller, gårdsarkiv og mye annet.
Arkivet har også kart, fotosamlinger, filmer og lydbåndopptak tilgjengelig. " Underhusets " stab har vært til stor hjelp i arbeidet med å utarbeide Rakkestads historie i 4 bind.

De har vært med på jobben for å få første bindet med  Gårds- og slektshistorie fra Rakkestad i mål.. Forfatter ble ansatt høsten 2012 og første bind ble ferdig til lansering 16.desember 2017.
I første bind er det om gårdene i sentrumsområdet, Fladstad, Gudim og Mjørud. Målet er at "alle skal med" og det er et møysommelig og tidkrevende arbeid som har vært lagt til grunn.
 

Rakkestad lokalsamling sin nettside finner du på kommunens nettside