Kulturhælja

Kulturhælja blir arrangert første helgen i februar og byr på  ulike arrangement med fokus på barn og unge her i Rakkestad og ble i 2020 arrangert for 5. gang i Rakkestad kommune, dessverre ble kulturhælja avlyst i 2021 og 2022.

Kulturhælja byr på aktiviter som:

  • Karnevalsdisco for 1. -4.klassingene
  • Konserter som f.eks. Plopp Rockekonsert som er tilrettelagt for aldersgruppen 3- 10 år
  • Biblioteket lager aktiviteter for barna som lek med ord, bygge lego, spill og lesestunder
  • UKM Rakkestad har konserter og her kan en også komme seg videre til fylkesfinaler
  • Bygdas 6. klassinger har sitt eget Korslag 

Dette er noe av de aktiviteter og konserter for bygdas barn og unge som har vært tidligere år, og følg med i tia rundt nyttår da kommer info for ny Kulturhælj i Rakkestad.

Publisert
11. februar 2020
Skrevet av