Kulturhælja

Kulturhælja ble arrangert første helgen i februar og bøy på ulike arrangement med fokus på barn og unge her i Rakkestad og ble i 2020 arrangert for 5. gang i Rakkestad kommune, dessverre ble kulturhælja avlyst i 2021 og 2022 og er siden gått over i enkelt aktiviteter spredd utover året.

Kulturhælja bøy på aktiviter som:

  • Karnevalsdisco for 1. -4.klassingene
  • Konserter som f.eks. Plopp Rockekonsert som er tilrettelagt for aldersgruppen 3- 10 år
  • Biblioteket lagde aktiviteter for barna som lek med ord, bygge lego, spill og lesestunder
  • UKM Rakkestad hadde konserter og her kunne en også komme seg videre til fylkesfinaler
  • Bygdas 6. klassinger hadde sitt eget Korslag 

Dette var noe av de aktiviteter og konserter for bygdas barn og unge som har vært under Kulturhælja-årene.

Publisert
11. februar 2020
Skrevet av